• Materiał stworzony w oparciu o nową podstawę programową – masz pewność, że Twój uczeń opanuje wszystkie zawarte w niej treści.
  • Zmotywujesz uczniów do nauki matematyki pokazując jej praktyczne na co dzień.
  • W ciekawy i przyjemny sposób zachęcisz uczniów do rozwijania swoich kompetencji.
  • Przekażesz wiedzę z zakresu definiowania, uogólniania, rozumowania i kojarzenia faktów.
  • Twoi uczniowie dowiedzą się, jak wykorzystywać nowe umiejętności w życiu codziennym.