• Różnorodne propozycje utworów do wspólnego śpiewu i gry na instrumentach.
  • Liczne ciekawostki oraz zdjęcia zachęcające do dalszego zgłębiania wiedzy.
  • Tabele i ilustracje pomagające zrozumieć omawiane tematy.
  • Słowniczek muzyczny zawierający wyjaśnienia ważnych pojęć.
  • Propozycje dzieł wielkich kompozytorów i przebojów ostatnich dziesięcioleci.