podręnnzik do muzyki. klasa 5. Operon

Autor: Justyna Górska-Guzik

Numer dopuszczenia MEN ‒  902/2/2018 

Muzyka może opowiadać, oddawać nastroje, wzbudzać uczucia. W podręczniku pokazano to na przykładzie utworów zajmujących ważne miejsce w historii muzyki. Jej część związaną z polską kulturą – muzykę ludową – zilustrowano licznymi propozycjami utworów do śpiewania i gry na instrumentach,  a opisy tańców narodowych wzbogacono wskazówkami do wykonania figur i kroków tanecznych.

zajrzyj do podręcznika    plan wynikowy i plan dydaktyczny