Autor:Justyna Górska-Guzik

Numer dopuszczenia MEN ‒  podręcznik w trakcie zatwierdzania

Muzyka może poszerzać nasze horyzonty i w niekonwencjonalny sposób przybliżać nam inne kultury.