Autor:Justyna Górska-Guzik

Numer dopuszczenia MEN ‒  902/3/2019

Muzyka może poszerzać nasze horyzonty i w niekonwencjonalny sposób przybliżać nam inne kultury.

zajrzyj do podręcznika    plan wynikowy i plan dydaktyczny