Autor: Justyna Górska-Guzik

Numer dopuszczenia MEN ‒ 902/4/2017

zajrzyj do podręcznika    zamów podręcznik

Obudowa dydaktyczna uzupełniona o nowość – materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej.