• duża liczba starannie dobranych zdjęć i reprodukcji umożliwia poznawanie najwybitniejszych dzieł sztuki
  • najbardziej charakterystyczne dzieła poszczególnych dyscyplin sztuki pokazane w układzie chronologicznym pozwalają uczniowi uporządkować wiedzę
  • omówienia dzieł pomagają kształtować umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy oraz rozwijania wrażliwości wizualnej
  • przykładowe opisy dzieł sztuki umożliwiają uczniom zdobycie umiejętności ich analizy
  • ćwiczenia plastyczne inspirowane poznawanymi dyscyplinami sztuki pozwalają na wykorzystanie zdobytej wiedzy  w praktyce