• Zapoznasz uczniów z zagadnieniami dotyczącymi kultury technicznej
  • Poruszysz tematykę preorientacji zawodowej.
  • Zrealizujesz podstawę programową, przekazując uczniom wiedzę z zakresu m.in. obróbki metali, elektroniki i mechatronika.