Urszula Białka

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) ‒ wychowanie techniczne oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wydział metalurgii i inżynierii materiałowej. Od 1990 r. nauczyciel techniki i informatyki w szkole podstawowej, od 1999 r. nauczyciel w gimnazjum, a od 2007 r. dyrektor szkoły podstawowej. Ekspert ministerialny, członek komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Jako dyrektor szkoły podstawowej jest inicjatorem wielu działań, które mają na celu szeroko pojmowaną integrację dzieci niepełnosprawnych, zarówno w szkole, jak i poza nią. Pozwalają one dzieciom, by czuły się bezpieczne i potrzebne w szkole, dają możliwość samorealizacji i odnoszenia sukcesów. Propaguje wśród uczniów docenianie wartości własnej pracy, rozbudza ich ciekawość poznawczą świata oraz motywację do twórczej aktywności.
Do swojej pracy pozyskuje wiele osób, również władze oraz osoby publiczne (np. wizyta Pierwszej Damy podczas Maratonu czytania).
Uwielbia pracę z dziećmi. Z młodzieżą gimnazjalną oraz z Młodzieżową Radą Gminy, której była opiekunką, realizowała szereg projektów i przedsięwzięć w środowisku lokalnym. Za działania dydaktyczne otrzymała m.in. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.