• Publikacja uporządkowana i z przejrzystą strukturą - uporządkujesz pracę ucznia na lekcji ważne pojęcia i terminy wyróżnione w tekście – Twoi uczniowie łatwo znajda najważniejszy materiał do zapamiętania
  • Różny stopień trudności poszczególnych zadań – dasz możliwość opanowania podstawy programowej przez uczniów o różnych możliwościach
  • Wiele ciekawostek  - rozbudzisz wyobraźnię ucznia i zainteresujesz przedmiotem