Autor: Urszula Białka

Numer dopuszczenia MEN ‒ 901/2/2017

Podręcznik w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla wszystkich uczniów pozwala odnaleźć się w otaczającym świecie techniki i szeroko rozumianej kultury technicznej. Odwołując się do ich doświadczenia, wiedzy oraz sytuacji z życia codziennego, stawia zadania oraz pobudza do działania i inwencji twórczej w celu wykonania oryginalnego i pomysłowego dzieła. Podczas realizacji zadań uczeń ma możliwość określenia swoich predyspozycji, słabych i mocnych stron, co niewątpliwie sprzyja podjęciu decyzji o dalszej drodze kształcenia, a co za tym idzie – wyborze zawodu.
Urszula Białka, autorka podręcznika

zajrzyj do podręcznika    pobierz program nauczania      zamów podręcznik

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan wynikowy i plan dydaktyczny   zobacz zestaw