Autor: Urszula Białka

Podręcznik_Technika_4-6_cz_2_Operon

Numer dopuszczenia MEN ‒ 901/3/2018 

Podręcznik do techniki w sposób przystępny dla wszystkich uczniów, przybliża zagadnienia związane z funkcjonowaniem ucznia w środowisku technicznym, które dynamicznie się rozwija. Przygotowuje ucznia do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w cywilizacji technicznej, wykorzystywaniu zdobyczy i osiągnięć w sposób właściwy i bezpieczny z poszanowaniem środowiska naturalnego.

zajrzyj do publikacji    plan wynikowy i plan dydaktyczny