Podręcznik omawia takie tematy podstawy programowej jak między innymi: obróbka metali, elektronika i mechatronika. Przybliża uczniom zagadnienia dotyczące kultury technicznej, a także preorientacji zawodowej.
• Liczne ciekawostki sprzyjają poszerzaniu wiadomości związanych z techniką oraz rozbudzają wyobraźnię ucznia.
• Ćwiczenia i zadania są zróżnicowane pod względem trudności oraz ich typów.
• Układ publikacji stanowi uporządkowaną i przejrzystą strukturę.
• Szczególnie ważne pojęcia i terminy są wyróżnione w tekście publikacji.