mgr inż. Jerzy Chrabąszcz

Od 1988 roku nauczyciel zajęć technicznych i komputerowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku. Tu pracował także w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, a także w Małopolskiej Szkole Wyższej jako wykładowca dydaktyki zajęć technicznych, BHP z ergonomią oraz informatyki. Ukończył studia z zakresu edukacji techniczno-informatycznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia z zakresu zarządzania BHP i ochrony środowiska w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Współpracuje z KPP w Brzesku w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomaga w organizacji powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju BRD oraz innych przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem dzieci w ruchu drogowym.

Interesuje go turystyka, sporty motorowe, a szczególnie speedway i motocross.

 

Urszula Białka

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) ‒ wychowanie techniczne oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wydział metalurgii i inżynierii materiałowej. Od 1990 roku nauczyciel techniki i informatyki w szkole podstawowej, od 1999 roku nauczyciel w gimnazjum, a od 2007 do 2022 roku dyrektor szkoły podstawowej. Ekspert ministerialny, członek komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Jako dyrektor szkoły podstawowej była inicjatorką wielu działań, które miały na celu szeroko pojmowaną integrację dzieci niepełnosprawnych, zarówno w szkole, jak i poza nią. Pozwalały one dzieciom, by czuły się bezpieczne i potrzebne w szkole, dały możliwość samorealizacji i odnoszenia sukcesów. Propagowała wśród uczniów docenianie wartości własnej pracy, rozbudzała ich ciekawość poznawczą świata oraz motywację do twórczej aktywności.

Do swojej pracy pozyskiwała wiele osób, również władze oraz osoby publiczne (np. wizyta Pierwszej Damy podczas Maratonu Czytania).

Uwielbia pracę z dziećmi. Z młodzieżą gimnazjalną oraz z Młodzieżową Radą Gminy, której była opiekunką, realizowała szereg projektów i przedsięwzięć w środowisku lokalnym. Za działania dydaktyczne otrzymała m.in. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Aktualnie jest dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Brzesku.