Autor: Urszula Białka

 

 

 

 

 

 

Zagadnienia techniczne w podręczniku zostały omówione w odniesieniu do codziennego życia uczniów tak, by było im łatwiej je zrozumieć. Uczniowie mają również możliwość sprawdzenia w praktyce zdobytej wiedzy dzięki propozycjom zadań projektowych rozwijających kreatywność i umiejętność pracy w grupie. Dodatkowo, zgodnie ze zmianami w podstawie programowej w 2022 roku, dodano treści z zakresu ekologii:

  • omówiono między innymi zagadnienie emisji substancji szkodliwych z silników różnych środków transportu;
  • pokazano zależności między ruchem drogowym a ekologią;
  • wskazano rozwiązania proekologiczne, takie jak pojazdy hybrydowe, elektryczne, napędzane wodorem czy gazem;
  • zaktualizowano i uzupełniono informacje dotyczące segregacji odpadów zgodnie z wprowadzonym w 2022 roku na terenie całego kraju Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów.