Zainspirujesz uczniów do nauki wiedzy o społeczeństwie 

• Internetowe uzupełnienie podstawy programowej o bieżące informacje z kraju i ze świata – zawsze dostarczysz swoim uczniom najświeższą wiedzę
• Materiał przedstawiony w uporządkowany i syntetyczny sposób – Twoi uczniowie szybko dotrą do potrzebnej treści 
• Wiedza podana przystępnym językiem i z przykładami z życia codziennego – Twoi uczniowie łatwo zrozumieją sens i przydatność omawianych zagadnień
• Bloki i testy podsumowujące każdy dział – uczniowie lepiej przygotują się do sprawdzianów 
• Skutecznie nauczysz przedmiotu zgodnie z nową podstawą programową

Idea podręcznika w szczegółach

• Dokładnie omówione wszystkie zagadnienia z nowej podstawy programowej
• Wyróżnienie szczególnie ważnych pojęć i terminów: ramką, tabelką, kolorem
• Tabele, schematy i wykresy porządkujące materiał
• Zadania aktywizujące uczniów oraz projekty edukacyjne w każdym temacie
• Zestaw przykładowych tekstów źródłowych po każdym dziale wraz z zadaniami i poleceniami
• Wszystkie najważniejsze zagadnienia zilustrowane wysokiej rozdzielczości zdjęciami
• Sekcja Zapamiętaj! na końcu każdego działu