Krzysztof Makara

Nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie z 35-letnim stażem pracy. Od 2005 roku dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2, a od 2017 roku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli. Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, zarządzania oświatą. Egzaminator z zakresu egzaminu humanistycznego w gimnazjum. Współzałożyciel i wieloletni prezes nauczycielskiego stowarzyszenia oświatowego (Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe) realizującego projekty z zakresu edukacji europejskiej  i regionalnej. Współautor publikacji „Nasza Ojcowizna – Powiat Zduńskowolski” oraz redaktor licznych publikacji z zakresu edukacji regionalnej. Laureat wielu nagród  i wyróżnień, w tym Kuratora Oświaty. Interesuje się historią najnowszą, zwłaszcza historią państw totalitarnych. Czas wolny poświęca na chodzenie po górach oraz podróże – szczególnie pasjonuje się górami, przyrodą i historią Norwegii i Islandii.

Elżbieta Dobrzycka

Nauczycielka z 27-letnim stażem pracy (od 2003 roku nauczycielka dyplomowana). Lubi nauczać i uczyć się. Swoje zamiłowanie do przedmiotu stara się zaszczepić w wychowankach, co przekłada się na sukcesy jej uczniów w różnych konkursach z historii, wiedzy o społeczeństwie i filozofii. Laureatka wielu nagród, m.in. Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. Wspólnie z Krzysztofem Makarą założycielka i prezes stowarzyszenia oświatowego propagującego w środowisku lokalnym m.in. historię regionalną poprzez różnorodne konkursy i wydawnictwa. Trenerka Odysei Umysłu. W wolnym czasie uwielbia czytać, a od wiosny pracować w ogrodzie. Pasjonuje się genealogią i dokumentuje dzieje swojej rodziny.