Autorzy: Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara

Numer dopuszczenia MEN ‒  932/2018

podręcznik do WOS klasa 8 szkoła podstawowa

Podręcznik przygotowany został w taki sposób, aby kształcił wymagane w podstawie programowej umiejętności, a jednocześnie dawał uczniom satysfakcję z nauki przedmiotu. Kładliśmy nacisk na doskonalenie myślenia praktycznego oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym. Nasze wieloletnie doświadczenie pedagogiczne pozwoliło nam na stworzenie publikacji dostosowanej do uczniów o różnym stopniu możliwości edukacyjnych.
E. Dobrzycka, K. Makara

zajrzyj do publikacji   pobierz program nauczania