Elementy budowy podręcznika wspierają pracę na lekcji!

  • Liczne wyróżnienia graficzne ułatwiają zapamiętywanie i wyszukiwanie informacji.
  • Starannie zaplanowany układ podręcznika pomaga uczniom w nauce.
  • Zadania oraz prace domowe zapewniają praktyczne przyswojenie wiedzy.