Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – dalej Operon, określa regulamin programu edukacyjnego
„Mobilna lekcja z Operonem” – dalej Program.

 

Regulamin obowiązuje nauczycieli, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do Programu poprzez złożenie deklaracji „Deklaracja wyboru podręcznika na rok szkolny 2020/2021” – tym samym przystępując do Programu „Mobilna lekcja”.

 

1. Program „Mobilna lekcja” oferuje:

        a. podręczniki,
        b. książkę dla nauczyciela,
        c. drukowane materiały do pracy z uczniem,
        d. kompleksowe wsparcie techniczne i merytoryczne,
        e. dostęp do aplikacji Operon 45 i wszystkich materiałów dydaktycznych w telefonie,
        f. możliwość wyświetlania materiałów na dużym ekranie z aplikacji Operon 45.

 

2. W ramach Programu „Mobilna lekcja”nauczyciel uzyskuje możliwość bezpłatnego korzystania z urządzenia elektronicznego
– dalej Przejściówka, oraz zobowiązuje się do korzystania z Przejściówki zgodnie z poniższymi warunkami:

        1) Nauczyciel zobowiązuje się korzystać z Przejściówki tylko na potrzeby Programu.

        2) Przejściówka zostaje oddana Nauczycielowi do korzystania na okres 12 miesięcznej współpracy w ramach Programu. Jednakże jeśli
        do tego dnia ani Nauczyciel, ani Operon nie złoży oświadczenia o zakończeniu współpracy, użyczeniu Przejściówki zostaje przedłużone
        o kolejny okres 12 miesięczny. Nauczyciel oraz Operon mogą zakończyć współpracę wcześniej, składając drugiej stronie stosowne
        oświadczenia drogą elektroniczną.

        3) Po zakończeniu współpracy Nauczyciel zobowiązany jest zwrócić Przejściówkę. Zwrot Przejściówki powinien zostać dokonany do rąk
        przedstawiciela Operon albo przesyłką na koszt Operon.

        4) Nauczyciel nie może samodzielnie konserwować, modyfikować, naprawiać, demontować Przejściówki. W wypadku jej wadliwego
        działania należy zgłosić reklamację przedstawicielowi Operon bezpośrednio lub telefonicznie. Nauczyciel udostępni Operon Przejściówkę
        w szczególności, w celu jej serwisowania lub aktualizacji oprogramowania, po wcześniejszym wezwaniu.

 

3. Przystępując do Programu „Mobilna lekcja” Nauczyciel:

        1) wyraża zgodę na podjęcie działań analitycznych przez Operon, mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb nauczycieli,
        optymalizację produktów i procesów obsługi, w postaci rejestrowania sposobu użycia aplikacji Operon 45 oraz  Przejściówki i przesyłania
        tych danych na serwery Operon, w celu dalszej analizy,

        2) akceptuje politykę prywatności Operon dotyczącą Programu „Mobilna lekcja”, która zamieszczona została na stronie:
         operon.pl/O-Nas/Polityka-prywatnosci.

 

4. W sprawach związanych z Regulaminem Nauczyciel może kontaktować się z przedstawicielami Operon poprzez infolinię
tel. 58 679 00 00, e-mail: info@operon.pl.

5. Przystąpienie do Programu „Mobilna lekcja” przez Nauczyciela jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków Regulaminu.