Wyniki ogólnopolskie Próbnej Matury z Operonem

WYNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ DOSTĘPNE SĄ TUTAJ KTO NAJLEPIEJ ZDAŁ PRÓBNĄ MATURĘ Z OPERONEM? SPRAWDŹ RANKING POBIERZ ARKUSZE

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnopolskimi wynikami Próbnej Matury z Operonem, przedstawionymi w nowej formie. Od tego roku, aby porównać tegoroczną edycję z poprzednimi, wystarczy zmienić rok w górnym, rozwijanym menu.

Wszystkie wyniki dotyczą roku szkolnego:

Procent uczniów którzy przystąpili do Próbnej Matury z Operonem według województw

Rok szkolny:  

Przykładowa interpretacja: W województwie pomorskim do Próbnej Matury z Operonem przystąpiło % uczniów.


Wybieralność przedmiotów

Jaki % uczniów zdecydował się zdawać określony egzamin z przedmiotów nieobowiązkowych


Rok szkolny:  

Podział maturzystów ze względu na liczbę niezdanych egzaminów

Rok szkolny:  

Udział procentowy niezdanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych

Rok szkolny:  

Przykładowa interpretacja: Spośród wszystkich niezdanych egzaminów % stanowią egzaminy z .


Średnie wyniki uczniów z przedmiotów

Rok szkolny:  

Egzamin z biologii podstawowej uczniowie napisali średnio na %.


Poniższe wykresy dotyczą przedmiotu wybranego z listy:Zdawalność przedmiotu

Przykładowa interpretacja: W województwie pomorskim wybrany przedmiot zdało 91% uczniów.


Rozkład wyników uczniów z wybranego przedmiotu:


  
Rok szkolny:  
Przykładowa interpretacja: W województwie egzamin z został napisany średnio na 44 %Skumulowany odsetek uczniów w zależności od uzyskanego odsetka punktówRok szkolny:  Przykładowa interpretacja: Jeżeli uczeń napisał egzamin z na % to % uczniów uzyskało wynik gorszy lub taki sam a % uczniów uzyskało wynik lepszy.Poziom wykonania zadania i moc różnicująca:


Poziom wykonania zadania, tzw łatwość zadania jest to stosunek sumy punktów uzyskanych przez uczniów za to zadanie do sumy punktów możliwych do uzyskania za to zadanie.
Interpretacja wskaźnika:


Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja
0,00 - 0,19bardzo trudny
0,20 - 0,49trudny
0,50 - 0,69umiarkowanie trudny
0,70 - 0,89łatwy
0,90 - 1,00bardzo łatwy

Moc różnicująca- zdolność zadania do odróżniania uczniów o wyższych i niższych osiągnięciach egzaminacyjnych z danego przedmiotu. Przyjmuje wartości od -1 do 1. Im wyższa wartość wskaźnika tym zadanie jest konstrukcyjnie lepsze. Zadanie o wysokiej mocy różnicującej rozwiązują uczniowie lepsi, natomiast słabsi nie.
Interpretacja wskaźnika


Liczba zadań w teście Minimalna moc różnicująca zadań Zadowalająca moc różnicująca zadań
100 0,10 0,22
25 0,20 0,42
10 0,32 0,60
5 0,45 0,75

Przykładowa interpretacja: W powyższym teście zadanie nr okazało się dla uczniów. Zadanie to różnicuje uczniów lepszych i słabszych.


Wyniki uczniów w skali 9 - stopniowej:


Skala staninowa (od ang. standard nine), zwana także standardową dziewiątką służy do porównywania wyników wszystkich uczniów piszących egzamin w danym roku. Pozwala ona na porównanie wyniku pojedynczego ucznia w szkole z wynikami wszystkich uczniów w całej Polsce, oraz określenie jaki procent uczniów uzyskał wynik gorszy, lepszy lub porównywalny z jego wynikiem. Wyniki uczniów są normalizowane corocznie- choć przedziały procentowe dla staninów są stałe to przedziały punktowe w poszczególnych latach różnią się, tak jak różnią się wyniki uczniów w danym roczniku.Rok szkolny:  


Sklep i kontakt

Spektrum
Fundusze Europejskie
RP
Fundusze Europejskie
UE

Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu dla nauczycieli, jakim jest aplikacja mobilna. Wartość projektu 73.800, w tym wkład Funduszy Europejskich 57 000.

© 2022 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas
58 679 00 00

Napisz do nas
info[at]operon.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.