Magdalena Dygała uczy języka angielskiego w radomskim liceum. O tym zawodzie marzyła od dzieciństwa. Nauczyciel ma ogromny wpływ na przyszłość i powodzenie swoich uczniów. To jest siła napędowa jej działań. Jak sama mówi, tylko nauczyciele, którzy prawdziwie kochają to, co robią, są w stanie wykrzesać u swoich wychowanków pasję do uczenia się.

Dlaczego właśnie Magdalena Dygała została nominowana do grona 50 finalistów Global Teacher Prize 2019? Jak pracuje? Jakie cele sobie stawia i jak je realizuje? Co jest dla niej ważne? O czym marzy? 

Pierwszą pracę podjęła w Liceum im. J. Słowackiego w Radomiu i tutaj odkryła swoje dwie największe pasje: pasję do nauczania i pragnienie dzielenia się miłością do języka angielskiego. Jej uczniowie są wyjątkowo wymagający. W większości pochodzą z niezamożnych rodzin, a duża ich część dojeżdża z małych wiosek z utrudnionym dostępem do internetu. Zaczynają naukę w liceum z bardzo słabą znajomością języka angielskiego. Jak zatem pogodzić wysokie aspiracje pani Magdaleny z ograniczeniami, które niesie rzeczywistość? Co zrobić, by mimo tych trudności uczniowie nie byli gorzej przygotowani do dalszej edukacji i przyszłego życia niż ich rówieśnicy z lepszym startem?

Postawiła na zajęcia dodatkowe i udział w międzynarodowych projektach. Jej podopieczni współpracują z uczniami z całego świata, co sprzyja doskonaleniu języka angielskiego oraz poznawaniu i rozumieniu różnorodności kulturowej. Taki rodzaj aktywności ma też inny bezcenny walor – wychowuje do wartości, jaką jest wspólna praca i wzajemna pomoc. W ramach Global Earth Day Project uczniowie polskiego liceum współpracują z młodzieżą z Brazylii, Korei, Taiwanu i Alaski. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu radomscy licealiści zrobili film o cyberprzemocy. Mają też na swoim koncie wielkie osiągnięcie – zostali jedną ze zwycięskich drużyn w międzynarodowym konkursie Headway Scholarship 2014.

Te pomysły zaowocowały wyraźnymi postępami uczniów. Uczestnicy tak zorganizowanych zajęć dodatkowych osiągali lepsze niż poprzednio wyniki z egzaminów, a aż 80% spośród nich rozpoczęło studia wyższe.

Ostatnio pani Magdalena otworzyła przewód doktorski na temat „Muzyka a umysł: badanie efektów wykorzystania popularnych piosenek do rozwijania słownictwa i uczenia się gramatyki”. Znalazła się też wśród finalistów konkursu Best Teacher of English 2016 organizowanego przez British Alumni Society.

A jak pani Magdalena wykorzystałaby milion dolarów, gdyby została najlepszym nauczycielem 2019 roku? Założyłaby fundację, której celem byłaby poprawa standardu życia jej uczniów. Chciałaby pomóc im przygotować się do studiów uniwersyteckich i pokryć koszty ich utrzymania podczas pierwszych dwóch lat studiowania. Życzymy pani Magdalenie spełnienia marzeń!

Żródło: https://www.globalteacherprize.org/person?id=7475