Niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy, a uczniowie i nauczyciele zimą odpoczywają.
Po przerwie świątecznej wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe. W całym kraju odbywają się one w czterech turach. Najwcześniej rozpoczynają się aż w pięciu województwach – już 14 stycznia. A na kiedy przerwę w nauce zaplanowano w pozostałych częściach kraju? Poniżej podajemy dokładne terminy.
 

 

14–27 stycznia 2019 r.

województwo kujawsko-pomorskie

województwo lubuskie

województwo małopolskie

województwo świętokrzyskie

województwo wielkopolskie
 

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

województwo podlaskie

województwo warmińsko-mazurskie
 

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

województwo dolnośląskie

województwo mazowieckie

województwo opolskie

województwo zachodniopomorskie
 

11–24 lutego 2019 r.

województwo lubelskie

województwo łódzkie

województwo podkarpackie

województwo pomorskie

województwo śląskie

 

Nauczycielom i uczniom życzymy regeneracyjnego  odpoczynku!