Co zrobić, aby wyposażyć młodzież w kompetencje 4K – niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy – oraz skutecznie przygotować ją do pracy projektowej? Jak nawiązywać współpracę między szkołą a instytucjami? Gdzie szukać inspiracji na lekcje, sprawdzonych case study i pomysłów na projekty do realizacji przez uczniów? Zachęcamy do skorzystania z kompleksowego zestawu: Multiteki, Biblioteki materiałów, kart pracy, zeszytu ćwiczeń, podręczników oraz ze wskazówek specjalistów dostępnych w nagraniach webinarów i kursów.

biz biblioteka

 

 

Bycie nauczycielem biznesu i zarządzania wymaga stosowania aktywnych metod dydaktycznych. Takich, które angażują uczniów, rozwijają kreatywność i interaktywność. Niezbędne jest także wykorzystywanie różnych źródeł danych i informacji – nie tylko podręcznika. W dalszej części artykułu wskazujemy, gdzie szukać wartościowych materiałów.

Jakie materiały wykorzystać do prowadzenia lekcji?

Szukasz wsparcia w efektywnym nauczaniu przedmiotów biznesowych w szkole? Dla wygody nauczycieli niezbędne dokumenty i pomoce zgromadzono w dwóch miejscach. Do wyboru są: Multiteka i Biblioteka materiałów.

Korzystając z Multiteki i Biblioteki materiałów, zyskujesz dostęp do:

 • prezentacji multimedialnych dopasowanych do tematów lekcji z podręcznika,
 • programów nauczania, planów dydaktycznych i wynikowych z BiZ,
 • kart pracy,
 • propozycji case study,
 • przydatnych stron z gotowymi inicjatywami/rozwiązaniami,
 • listy instytucji, z którymi możesz nawiązać współpracę,
 • wzoru listu do instytucji z propozycją współpracy,
 • prezentacji specjalistów prowadzących webinary i kursy,
 • opisów sylwetek nauczycieli i uczniów BiZ.

 
Pobierz i sprawdź dodatek na zajęcia z BiZ, który udostępniamy z zasobów Multiteki/Biblioteki materiałów: Studium przypadku (case study) „Prawidłowe określanie celów”.

Co wykorzystać do ćwiczenia nabytych umiejętności?

Dobre i przydatne pomoce dydaktyczne powinny w sposób elastyczny dopasowywać się do realiów współczesnej szkoły. Ważne, żeby można je było z powodzeniem wykorzystać, aby nie tylko mobilizować na lekcjach współczesne pokolenie uczniów, lecz także rozwijać kompetencje, które będą potrzebne im w przyszłości. Od osób z pokolenia Alfa wymaga się, aby posiadały zdolności w obszarze technologii, były elastyczne i potrafiły wpływać na zmieniający się globalny krajobraz.

Operon przygotował zestaw pomocy dydaktycznych:

 • karty pracy z zakresu podstawowego uzupełniające podręczniki do liceum i technikum, KLIK,
 • maturalne karty pracy dla zakresu rozszerzonego uzupełniające podręczniki do liceum i technikum, KLIK,
 • zeszyty ćwiczeń dla szkoły branżowej, KLIK.

 
Polecenia i zadania zaproponowane przez autorów tych publikacji przygotowują uczniów do praktycznych działań. To m.in. testy kompetencji dla uczniów, zadania ułatwiające określenie im swojej roli w grupie projektowej oraz zadania związane z poznaniem lokalnego i krajowego rynku pracy.

Jakie materiały wykorzystać w budowaniu warsztatu nauczyciela BiZ? 

W rozwinięciu kompetencji nauczyciela biznesu i zarządzania dużą pomocą są porady i sprawdzone rozwiązania profesjonalistów. Znajdują się one w licznych webinarach i kursach dostępnych na platformie Mobilna szkoła. 

Webinary:

 • Strategia na dobry start – czyli, jak sensownie i efektownie realizować zajęcia z BiZ w szkole. Prowadząca: prof. Patrycja Klimas. KLIK
 • Jak budować szkołę kompetencji przyszłości? –  czyli, wszystko o 4K, VUCA, Insygniach Przyszłości, narzędziach TIK. Prowadząca: Agnieszka Jankowiak-Maik. KLIK
 • Kreatywność – czyli o znaczeniu i metodach rozwijających kreatywność. Prowadzący: Przemek Staroń. KLIK
 • Komunikacja – czyli wszystko o skutecznej komunikacji, w tym przykłady metod i narzędzi rozwijających komunikatywność. Prowadząca: Marta Młyńska. KLIK
 • Krytyczne myślenie – czyli rutyny i zasady krytycznego myślenia oraz metody, które je rozwijają. Prowadząca: Agnieszka Jankowiak-Maik. KLIK
 • Kooperacja – czyli o tym, jak kształtować kooperację w życiu indywidualistów i jej znaczenie dla jednostki. Prowadząca: Marta Badowska. KLIK

 
Kursy:

 • Myślenie – kompetencja nr 1 XXI wieku. Czym są narzędzia TOC – czyli o tym, jak być świadomym konsumentem oraz stosować myślenie krytyczne w życiu zawodowym i osobistym. Prowadzący: Maciej Winiarek. KLIK
 • Zaprojektuj edukację! Design thinking w twojej szkole – czyli o technikach kreatywnej pracy zespołowej, skutecznym angażowaniu uczniów na zajęciach i nauce, która bawi. Prowadzące: Marta Wróbel i Ewelina Włodarczyk. KLIK

 
Z czego uczyć biznesu i zarządzania?

Na koniec to, od czego często zaczyna się przygotowywanie lekcji – podręczniki. Publikacje Operonu do biznesu i zarządzania zostały opracowane zarówno dlaszkoły ponadpodstawowej, jak i dla branżowej szkoły I stopnia. Zawierają one zagadnienia z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektami, ekonomii, finansów osobistych, rynku pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw. Zastosowanie wiedzy w praktyce jest możliwe dzięki znajdującym się w podręczniku: case study, propozycjom projektów i praktycznym zadaniom do każdego tematu.

Podręczniki Operonu do BiZ są przeznaczone do nauczania w:

 • szkołach ponadpodstawowych – podręcznik w zakresie podstawowym, KLIK,
 • szkołach ponadpodstawowych – materiał edukacyjny dla zakresu rozszerzonego, KLIK,
 • branżowych szkołach I stopnia – podręcznik, KLIK.

 
Wsparcie dla nauczycieli biznesu i zarządzania

Nauczanie BiZ wymaga dużo pracy poświęconej m.in. na stworzenie własnej bazy materiałów do tego przedmiotu oraz organizacji jego praktycznego wymiaru nauczania. Wykorzystanie zasobów udostępnionych przez Operon znacząco usprawni ten proces. Zachęcamy do aktywnego korzystania ze wszystkich pomocy i inspiracji.