Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji są własnością szkoły i zgodnie z ustawą muszą służyć trzem rocznikom uczniów. Oznacza to, że uczniowie z danego rocznika, którzy korzystali z podręczników zakupionych z dotacji, w kolejnym roku szkolnym przekazują je uczniom z niższego rocznika.

Istnieje jednak możliwość zakupu dodatkowych kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy liczba uczniów w danej klasie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym.