Pytanie
Czyją własnością są podręczniki zakupione za kwotę dotacji MEN?

Odpowiedź
Podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej MEN są własnością szkoły. Zasada ta dotyczy także nabytych przez szkołę za kwotę dotacji materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Jednym z nowych zadań szkoły w tym kontekście jest gromadzenie podręczników w bibliotece szkolnej oraz nieodpłatne udostępnianie ich uczniom. To z kolei niesie za sobą konieczność sporządzania regulaminów korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych przez uczniów danej szkoły.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego nowego serwisu dotacjeMEN.operon.pl, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje na temat dotacji celowej MEN. 

Proponowana przez Operon sugerowana cena dotacyjna podręcznika na cały rok to 12 zł w szkole podstawowej i 14 zł w gimnazjum. Takie rozwiązanie umożliwia nauczycielom i dyrektorom dowolność i swobodę podczas kompletowania zestawu podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, a także pozostawia do dyspozycji szkoły znaczną kwotę z dotacji do wykorzystania po zakupie podręczników.

Mamy świadomość, że wprowadzane w ostatnim czasie zmiany w prawie oświatowym stawiają przed nauczycielami i dyrektorami nowe wyzwania i obowiązki. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące procedury dotacyjnej, prosimy przesyłać pytania na adres dotacjamen@operon.pl – z nami mogą Państwo czuć się bezpiecznie – nasz ekspert będzie odpowiadać na nurtujące Państwa pytania.