Do końca maja trwa nabór wniosków do programu „Aktywna tablica”. Podpowiadamy, kto może wziąć w nim udział.

 

Ostatnie chwile na zapisy do programu „Aktywna tablica”

Kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020–2024 jest realizowana także w 2022 roku. Ze wsparcia finansowego szkoły mogą korzystać tylko raz. Dzięki programowi można uzyskać następujące wsparcie:

  • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą – wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami – wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych – wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
  • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – wsparcie finansowe na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

 
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji programu (m.in. tego, co uznaje się za wkład własny) znajdują się na stronie MEiN.
 

Do kiedy można złożyć wniosek?

Jak podaje MEiN, szkoły mogą wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych ma nastąpić do 31 sierpnia.

Warto sprawdzić szczegóły dotyczące dotacji i rodzaju wniosku, który należy złożyć. Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie MEiN TUTAJ.

 

Źródło:

„Aktywna tablica” – edycja 2022, MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022-1 (dostęp: 12.04.2023).