Zakończenie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Ostatnie dni roku szkolnego to bardzo intensywny czas, poświęcony podsumowaniom mijającego roku i planowaniu kolejnego.

 

Oferta dotacyjna na rok szkolny 2021/2022

podreczniki do szkoly podstawowej

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Do dnia 31 sierpnia 2021 r. kwota refundacji będzie przyznawana do wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, do wysokości:

  • 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  • 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
  • 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

 
Wzorem ubiegłych lat uruchomiliśmy dla Państwa specjalny serwis, za którego pośrednictwem można zapoznać się z ofertą publikacji objętych dotacją MEN i złożyć zamówienie TUTAJ. System zamawiania jest bardzo prosty ‒ można zrobić to zarówno on-line, jak i w sposób tradycyjny, wysyłając do wydawnictwa wypełniony formularz pocztą.

Zapraszamy Państwa do składania zamówień w serwisie https://zamowienia.operon.pl.

 

Źródło: MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2021-r (dostęp: 10.06.2021).