Za wzór edukacji wciąż jest brany system obowiązujący w Finlandii z dopasowanym do potrzeb uczniów programem i wyjątkowo skutecznymi nauczycielami. Jednak również polska szkoła dysponuje ogromną liczbą wielokierunkowo wykształconych, twórczych dydaktyków. W wymagających warunkach każdego dnia kształtują światopogląd dzieci i młodzieży.

 

Misja i duma

tablica rysunek dziecka trzymajacego kwiaty

Na co dzień wysiłek pracowników szkół i placówek często pozostaje w cieniu wyzwań czy bieżących trudności, ale 14 października rokrocznie stanowi okazję do podkreślenia zasług każdej osoby zaangażowanej w opiekę, wychowanie i edukację młodego pokolenia. Szczególnie nauczyciele, pozostający najbliżej swoich podopiecznych oraz sprawujący kluczową funkcję w szkołach, mogą zatrzymać się na jeden dzień i poczuć się rzeczywiście docenieni. Tym bardziej, że wielu z Państwa każdego dnia wychodzi daleko poza wyznaczone ramy, otwiera się na uczniów i angażuje w relacje, które pozostawiają trwały ślad w pamięci młodzieży. Popularne strony internetowe czy kanały
w mediach społecznościowych prowadzone przez nauczycieli świadczą o tym, że praca pedagogów przekracza typowo szkolne obowiązki. Mimo niedogodności, z którymi wiąże się wykonywanie tego zawodu, wykonujecie swoje zadania i z nową energią każdego dnia kształtujecie młode pokolenie.
Dla wielu uczniów stajecie się Państwo bohaterami.
 

Szkoła bohaterek i bohaterów

Do najważniejszych zadań, które są realizowane niezależnie od podstawy programowej, zasad oceniania i reguł szkolnego życia, należy tworzenie takich warunków dla uczniów, aby opuszczali szkołę jako pewni siebie, świadomi własnej wartości młodzi ludzie, wiedzący, w jakim kierunku chcą podążać. Każdy z nich na swój sposób będzie musiał radzić sobie z rzeczywistością, mieć w sobie siłę, by stać się bohaterem albo bohaterką.

To niełatwe zadanie od 14 października będzie prostsze. Spod pióra Nauczyciela Roku 2018, finalisty Global Teacher Prize 2020, wyszła pozycja obowiązkowa ‒ „Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak sobie radzić z życiem”. Książka Przemka Staronia jest skierowana do nauczycieli, terapeutów, uczniów, a także studentów ‒ do dorosłych i nastolatków. Premiera w Dniu Edukacji Narodowej podkreśla wyjątkowość książki. Po jej lekturze można się łatwo przekonać, jak celnie odwołuje się do problemów współczesnej młodzieży i jak trafne rozwiązania proponuje. Niektóre recenzje zwracają uwagę, że to poradnik psychologiczny, który czyta się niczym powieść przygodową. Czy to prawda, będą mogli się Państwo przekonać już w Dniu Nauczyciela. My już dziś wiemy, że jeżeli Przemek Staroń łączy rozwiązywanie problemów nastolatków
z popkulturą, to sukces jest gwarantowany.

 

Po więcej informacji ze świata edukacji zapraszamy na nasz profil na Facebooku.