Dlaczego o przyjęciu do klasy biologiczno-chemicznej ma decydować egzamin z języka polskiego? Więcej języka angielskiego na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych? Co warto zrobić, aby skutecznie prowadzić zajęcia wymagające doświadczeń? Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych apelują o zmiany w podstawach programowych.

 

W mediach słychać głosy, że edukacja nasza nie potrzebuje kolejnej rewolucji, wręcz przeciwnie – potrzebuje, ale tej przemyślanej – podkreśla zarząd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

Argument za przywróceniem egzaminu z przedmiotów przyrodniczych 

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych wskazują: spadek zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi w szkole podstawowej oraz przydatności tej wiedzy w dalszej edukacji i codziennym życiu. W ich opinii spadek jest skutkiem zlikwidowania egzaminu z przedmiotów przyrodniczych, który odbywał się po gimnazjum.

Autorzy apelu podkreślają, że po reformie Anny Zalewskiej uczniowie aż do matury nie otrzymują rzetelnej informacji zwrotnej o swoich umiejętnościach z obszarów przedmiotów przyrodniczych. Z tego powodu egzamin po ukończeniu klasy ósmej jest niezbędny do oceny wiedzy uczniów zamierzających kontynuować edukację w klasach biologiczno-chemicznych. Jego wyniki mogłyby ułatwić decyzję uczniów o wyborze profilu klasy.

Dlaczego o przyjęciu do klasy biologiczno-chemicznej ma decydować egzamin z języka polskiego? –  pytają w liście.

Podstawa programowa „ignorująca współczesne podejście” do nauczania 

lekcja chemia

Stowarzyszenie porusza kwestię organizacji pracy oraz stanowiska pracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Błędy, które należy pilnie poprawić to m.in.: brak w wielu szkołach odpowiedniego zaplecza do wykonywania doświadczeń chemicznych, brak dostępu tabletów, drukarek 3D i innych niezbędnych urządzeń multimedialnych, ograniczenie edukacji przyrodniczej do projekcji filmów oraz przeładowanie podstawy programowej.

Podstawy programowe przedmiotów przyrodniczych są przeładowane treściami w stosunku do liczby godzin, jakie są przeznaczone przez ustawodawcę na dany przedmiot. Podstawa programowa z chemii jest wzorowana na tej pochodzącej jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. W nauczaniu i doborze tematyki wchodzącej w jej skład od lat dominują rozwiązania odwołujące się do tradycji nierzadko ignorującej współczesne podejście (…) – piszą w liście.

Propozycje zmian w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i nie tylko  

Autorzy listu nie tylko punktują braki, lecz także przedstawiają swoje propozycje zmian w edukacji przyrodniczej.

Przykłady dobrych praktyk w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych:

 • uszczuplenie podstawy programowej, co umożliwi przeniesienie części lekcji poza budynek szkoły i tym samym trwalsze zdobywanie wiedzy poprzez skuteczniejsze prowadzenie eksperymentów, badań czy zakładanie kompostowników;
 • wzbogacenie procesu nauczania o pojęcia przyrodnicze w języku angielskim,
 • przywrócenie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów przyrodniczych,
 • rezygnacja z wliczania ocen ze świadectwa na zakończenie ósmej klasy w punkty decydujące o rekrutacji do szkół średnich,
 • zlikwidowanie w szkole podstawowej oceniania numerycznego na rzecz rzetelnej i zindywidualizowanej informacji zwrotnej,
 • bieżące doszkalanie nauczycieli w ramach zmian wprowadzanych w prawie oświatowym,
 • wprowadzenie Nauczycielskiego Egzaminu Krajowego – weryfikacja kwalifikacji i wiedzy merytorycznej kandydatów,
 • zapis w podstawie programowej o konieczności przeprowadzania części lekcji przyrodniczych na zasadzie aktywnych form,
 • zmniejszenie liczebności klas,
 • zwolnienie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z obowiązku pełnienia niektórych dyżurów międzylekcyjnych na rzecz przygotowań warsztatów,
 • nawiązanie współpracy między szkołą a stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,
 • przywrócenie posady laboranta.

 
Pełna treść listu znajduje się na stronie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

 

Źródło:

List Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, https://psnpp.org.pl/aktualnosci/propozycje-na-temat-nauczania-przedmiotow-przyrodniczych/  (dostęp: 16.11.2023 r.).