Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji 11 lutego ogłosił, że obecny tryb nauczania będzie obowiązywał do końca lutego. Uczniowie zdający egzaminy państwowe mają możliwość uczestniczenia w egzaminach próbnych i konsultacjach na terenie szkoły. 

 

baner kiedy uczniowie wroca do szkol

Najmłodsze dzieci, uczniowie klas I–III oraz przedszkoli kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Reszta uczniów uczestniczy w lekcjach zdalnie. Zajęcia stacjonarne dla uczniów z klas IV–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych pozostają zawieszone do końca lutego 2021 r.
 

Co wiadomo na temat powrotu uczniów do szkół? 

Wiele osób wypatruje zmian w kwestii trybu nauczania starszych uczniów. Okazuje się jednak, że najnowsze rozporządzenie będzie dotyczyło przedłużenia obecnego systemu ­­nauki. W najbliższym czasie ma być przeprowadzana dalsza analiza m.in. liczby zakażonych wśród testowanych nauczycieli, liczby pracujących szkół w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, co ma pozwolić na podjęcie kolejnych decyzji dotyczących nauki stacjonarnej w szkołach.

Podczas konferencji podkreślano rolę szczepień w aspekcie powrotu do szkół „Zachęcamy nauczycieli do zgłaszania się do szczepień. Dzięki odpowiedzialności nauczycieli, dyrektorów i kuratorów mamy szansę na powrót do normalności” – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Od 12 lutego trwają szczepienia pierwszej grupy nauczycieli uczących stacjonarnie w klasach I–III szkół podstawowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Od dzisiaj rusza kolejna tura zapisów na szczepienia dla pozostałych grup nauczycieli do 60. roku życia. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane z końcem lutego.
 

Egzaminy próbne organizowane stacjonarnie 

W ramach konsultacji z nauczycielami jest możliwe zorganizowanie testów sprawdzających poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Na stronie egzaminy.operon.pl zostały udostępnione dodatkowe arkusze w wersji elektronicznej dostosowane do nowych wymagań egzaminacyjnych.Są one dostępne po zalogowaniu do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do egzaminu próbnego.Oprócz arkuszy wszystkie zgłoszone szkoły otrzymają również karty odpowiedzi i transkrypcje nagrań z języków obcych, klucze odpowiedzi oraz kartoteki. Został uruchomiony także panel, dzięki któremu mogą Państwo wprowadzić wyniki z pierwszej oraz drugiej edycji egzaminów próbnych oraz wygenerować raporty indywidualne, klasowe oraz szkoły. Podsumowują one postępy uczniów przygotowujących się do matury oraz egzaminu ósmoklasisty.

Nadal mają Państwo możliwość zgłoszenia swojej szkoły do egzaminów próbnych! Więcej informacji na stronie egzaminy.operon.pl

Zapisy trwają! 
 

Źródło: MEN