Trudności w relacji nauczyciela z uczniami, dyrektorem, rodzicami czy między rodzicami i dzieckiem mogą pojawiać się z różnych przyczyn. Jedną z nich jest kwestia zwrotnego komunikatu, który – stosowany nieumiejętnie – potrafi prowadzić do zaburzeń w relacjach, nieporozumień i zniechęcenia.

 

Kropka nad i

Informacja zwrotna jest niezbędnym elementem każdego dobrze przeprowadzonego procesu komunikacji. Nadawca informacji nie może zweryfikować, czy jego działanie było poprawne lub skuteczne i zostaje z poczuciem niedosytu. Nauczenie się efektywnego i owocnego przekazywania komunikatu zwrotnego to jedno z kluczowych zadań, szczególnie w szkole. Jest równie istotne, co treści programowe, które nauczyciele starają się przekazać uczniom. Przydatna i konstruktywna wiadomość zwrotna pozostaje jednak jedną z najbardziej nieuchwytnych kompetencji. Wystosowanie komunikatu, który dobrze podsumuje pracę ucznia, podtrzyma jego motywację oraz jednocześnie rzetelnie poinformuje go, które obszary wymagają poprawy lub większego zaangażowania, jest trudniejsze, niż się wydaje. Taka forma jest za to najbardziej pożądana przez uczniów, zwłaszcza  rzeczywiście zaangażowanych w proces edukacji. Często podkreśla się jednak, że odpowiednio
i użytecznie sformułowany komunikat zwrotny skutecznie wpływa na motywację do pracy oraz poprawia efekty kształcenia na wielu poziomach.
 

Nowoczesne spojrzenie na interakcje  

ikonki rozmowy

Przez długi czas w zakresie modelowego sposobu prezentowania informacji zwrotnych dominował popularny schemat nazywany „kanapką” lub „hamburgerem”. W tej wersji nieprzyjemna dla odbiorcy informacja obudowana była pozytywami, które otwierały i zamykały komunikat. Taka konstrukcja miała za zadanie nastawić odbiorcę optymistycznie, dzięki czemu negatywny komunikat mógł być przez niego przyjęty z mniejszą przykrością. Ewentualny niesmak łagodził zamykający pozytywny komunikat.
Z czasem okazało się, że zamierzonego efektu tego typu konstrukcji nie można osiągnąć. Pozostawia odbiorcę komunikatu zagubionego i pozbawionego rzetelnej odpowiedzi na pytanie, czy zadanie wykonane jest poprawnie, czy pozostają jeszcze obszary wymagające dopracowania. Warto zagłębić się w temat i poznać konstruktywną metodę rozmawiania z uczniem na temat jego pracy, osiągniętych efektów, potrzeb i perspektyw dla jego dalszej drogi edukacyjnej. Dla portalu Librus mówi o tym
dr Sławomir Jarmuż, psycholog, coach i trener. Zachęcamy do lektury.
 

Źródło: https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/niebanalne-informacje-zwrotne