W 2023 roku w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” szkoły ponownie mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nabór wniosków ruszył 6 marca. Pierwszeństwo będą miały szkoły, które jeszcze nie otrzymały dofinansowania na wyjazdy edukacyjne.

 

Kontynuacja programu „Poznaj Polskę” – IV edycja

ezembed

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” można składać od 6 marca. Na ten cel w 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy kwotę 50 mln zł. Niezmiennie celem IV edycji projektu „Poznaj Polskę” jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego przez dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Pierwszeństwo w naborze będą miały szkoły, które jeszcze nie otrzymały dofinansowania na wyjazdy edukacyjne.

Zauważyliśmy, że są szkoły i organy prowadzące, które specjalizowały się w szybkim dostępie do portalu i składały wnioski systematycznie, jako jedne z pierwszych, postanowiliśmy, że tym razem przez pierwsze dwa tygodnie wnioski mogą składać szkoły i organy prowadzące, które jeszcze nie korzystały z programu „Poznaj Polskę” – powiedział wiceminister.

20 marca zostanie otwarty nabór wniosków dla szkół, które korzystały z dofinansowania w poprzednich latach.

Warunki dofinansowania są podobne, jak w poprzednich edycjach, czyli możliwość dofinansowania do 80 proc. kosztów wyjazdu, nie więcej niż 150 zł na osobę, łącznie z wyżywieniem, przyjazdem oraz biletami wejściowymi. Szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do różnej liczby wycieczek, w zależności od wielkości szkoły, od jednej do sześciu wycieczek – podał Sekretarz Stanu w MEiN.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Następnie dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacje o programie „Poznaj Polskę” można znaleźć na stronie.

 

Źródło:

Wystartowała IV edycja programu „Poznaj Polskę”, MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wystartowala-iv-edycja-programu-poznaj-polske (dostęp: 09.03.2023).