Błędy formalne i merytoryczne w programie „Laptop dla ucznia” poskutkowały decyzją o zawieszeniu programu. W związku z tym pojawiły się obawy, czy te problemy nie wpłyną na realizację drugiego programu wspierającego rozwój cyfryzacji w szkole, czyli „Laptop dla nauczyciela”. Czy może on być kontynuowany?

 

Zawieszenie programu „Laptop dla ucznia”

Na początku lutego ministra edukacji Barbara Nowacka oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej o zawieszeniu programu „Laptop dla ucznia”.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele dzieci oraz ich rodziców czekało na to, aby w tym roku odebrać obiecane im laptopy. Zaczynając naszą pracę w rządzie, wierzyliśmy w to, że cały program był przygotowany profesjonalnie. To, co zastaliśmy, oraz to, co ustaliliśmy, pokazało nam jednak, że tak nie było – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

W projekcie odkryto szereg błędów formalnych i merytorycznych, m.in. brak zabezpieczenia finansowego do realizacji przetargu. W związku z tym złożono zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przy przetargu dotyczącym zakupu sprzętu w ramach tegoż programu.

Program naprawczy „Cyfrowy uczeń”

Zawieszony program wróci w nowej kompleksowej formule „Cyfrowy uczeń”. Instytut Badań Edukacyjnych przygotowuje analizy dotyczące wykorzystania nowych technologii w edukacji i potrzeb sprzętowych na różnych etapach edukacji. Będą brane pod uwagę także urządzenia mobilne. MEN zapowiedziało, że przedstawi nową odsłonę programu do końca czerwca. Założeniem jest, aby uczniowie otrzymali urządzenia mobilne w 2025 r.

W 2024 roku program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wypracuje nowe założenia programu tak, aby realnie podnosił potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierał nauczycieli. W przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu, niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia będą przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami – czytamy na stronie MEN.

Co z laptopami dla nauczycieli? 

nauczyciel w klasie przy laptopie

W związku z zawieszeniem programu „Laptop dla ucznia” pojawiły się obawy związane z programem „Laptop dla nauczyciela”. Nauczyciele mogą jednak spać spokojnie. Portal samorządowy przedstawił pismo sekretarza stanu w ministerstwie cyfryzacji Pawła Olszewskiego, skierowane do marszałka Szymona Hołowni, w którym sekretarz zapewnia, że fundusze na „Laptop dla nauczyciela” zostały w budżecie zabezpieczone i zostaną wypłacone zgodnie z planem.

Wszystkie wnioski z 2023 r., które zostały wypełnione przez przedsiębiorców prawidłowo, zostały zweryfikowane i przekazane do płatności. Wnioski, które wymagały korekty, zostały przesłane do przedsiębiorców w celu ich poprawienia. Po ponownym przesłaniu poprawionych wniosków, wnioski zostają sprawdzone i przekazywane do płatności. Środki na wypłatę wniosków dla przedsiębiorców w projekcie Laptop dla nauczyciela są zabezpieczone i są wypłacane zgodnie z zasadami programu zapisanymi w ustawie. Według stanu na 24 stycznia 2024 r. wypłacono przedsiębiorcom kwotę: 109 103 973,47 zł –  zapewnia sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Paweł Olszewski.

Głos Nauczycielski również podniósł tę kwestię. Odpowiedź ministra cyfryzacji jest zgodna z zapewnieniem sekretarza: Środki finansowe na ten program są zapewnione w inwestycji C2.1.2 Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych ujęte w Krajowym Planie Odbudowy. Realizacja w formie przekazywania bonów na zakup laptopów została potwierdzona przez Komisję Europejską w rewizji KPO.

Najważniejsze założenia programu „Laptop dla nauczyciela” 

Głównym celem programu „Laptop dla nauczyciela” jest wsparcie nauczycieli w skuteczniejszej realizacji programowej. Sprzęt ma pozwolić na urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. W ramach programu nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa. Istnieje również możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu. W tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela.

 

Źródła:

  1. Nauczyciele pytają o laptopy. Niezrealizowane bony przepadną?, https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nerwowo-w-sprawie-laptopow-dla-nauczycieli-niezrealizowane-bony-zostana-uniewaznione,523861.html  (dostęp: 20.02.2024 r.).
  2. Program „Laptop dla ucznia” nie miał zabezpieczonego finansowania, https://glos.pl/fundacja-https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program-laptop-dla-ucznia-nie-mial-zabezpieczonego-finansowania  (dostęp: 20.02.2024 r.).
  3. Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/komunikat-ministerstwa-cyfryzacji  (dostęp: 20.02.2024 r.).