Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci od ponad 30 lat wspiera w rozwoju uczniów zdolnych. Do tej pory z programu pomocy wybitnie zdolnym skorzystało 13 175 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych z całego kraju. Rekrutacja młodzieży na kolejny rok szkolny właśnie się rozpoczęła. Jako nauczyciel możesz zgłosić do programu swojego ucznia.

Program Funduszu nie ma charakteru socjalnego. Stwarza warunki do rozwoju ogólnego i rozwoju uzdolnień specjalnych dla osób o zdolnościach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, które mają znaczące osiągnięcia. Większa część pomocy oferowanej podopiecznym ma formę indywidualnych stypendiów celowych, uzależnionych od potrzeb poszczególnych osób i ich własnych projektów. Są to granty na własne projekty badawcze i staże w renomowanych laboratoriach. Ponadto każdego roku stypendyści są zapraszani na specjalistyczne warsztaty badawcze, seminaria humanistyczne, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, wielodyscyplinarne spotkania i obozy naukowe prowadzone przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca czerwca. Uczniów mogą zgłaszać szkoły, rodzice, znajomi za pośrednictwem poczty tradycyjnej, mailowo lub poprzez formularz rejestracyjny w internecie. Szczegółowe informacje (przewodnik jak zgłosić ucznia i opis wymaganych dokumentów) znajdują się TUTAJ.