Nauczyciele matematyki w gimnazjach na terenie województwa mazowieckiego będą mogli sprawdzić, jak wrosła wiedza i umiejętności ich uczniów na półmetku nauki w szkole. Taką szansę daje diagnoza umiejętności matematycznych dla klas drugich gimnazjów „Na półmetku w gimnazjum” prowadzona w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i MSCDN – Wydział w Warszawie, Radomiu i Ciechanowie.

W badaniu zaplanowanym na 18 lutego może wziąć udział każda szkoła, która wypełni elektroniczny formularz dostępny na stronie projektu. Będzie ono miało formę sprawdzianu diagnostycznego sprawdzającego podstawowe wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń w połowie nauki w gimnazjum. Test dostosowano do obowiązującej podstawy programowej oraz wymagań egzaminu gimnazjalnego. Składa się on z dwunastu jednakowo punktowanych zadań otwartych: 11 sprawdza umiejętności z poziomu podstawowego, a 1 – z poziomu ponadpodstawowego.

Sprawdzian diagnostyczny pomoże nauczycielom matematyki w ocenie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów, a uczniom i ich rodzicom dostarczy informacji o obecnym stanie osiągnięć edukacyjnych. Diagnozę przeprowadzi zespół doradców metodycznych m.st. Warszawy w zakresie matematyki. Wyniki zostaną przeanalizowane w czterech obszarach: wymagań, podtestów, kategorii celów nauczania i posiadanych kompetencji. Nauczyciele otrzymają opracowanie zawierające m.in. informacje dotyczące wyników z diagnozy dla każdego ucznia i każdej klasy.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie projektu. Z czasem pojawią się na niej instrukcje, zestawy zadań diagnostycznych wraz z kryteriami oceniania,  opis sposobu przekazania wyników sprawdzianu oraz analiza wyników (raport). Rejestracja w systemie trwa do 15 lutego.