Nowe podręczniki do szkół ponadpodstawowych charakteryzują się prostą konstrukcją dostosowaną do stylu nauki współczesnego ucznia. Przemyślana formuła ma pomóc uczniom skutecznie opanować wymagany materiał, który jest przedstawiony w taki sposób, by uczeń dokładnie wiedział, czego musi się nauczyć.

 
Oceniając nowy podręcznik do matematyki, recenzenci podkreślili, że zrealizowano w nim wszystkie treści nauczania przewidziane dla klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Przedstawiony materiał może być z powodzeniem zrealizowany w czasie przewidzianym w planie nauczania, a rozkład materiału zakłada realizację wszystkich treści wymienionych w nowej podstawie programowej.

Doceniono zamieszczenie bogatego zestawu zadań po każdym temacie, w tym zadań motywujących ucznia do twórczego myślenia. Zadania o właściwie zróżnicowanym stopniu trudności wymagają od ucznia różnorodnych  działań i wykorzystania nabytych umiejętności.

Zwrócono także uwagę, że treści nauczania przedstawiono w sposób systematyczny i logiczny, ilustrując je dobrze dobranymi przykładami i ćwiczeniami do rozwiązania dla ucznia. Podkreślono też, że kompozycja podręcznika jest przejrzysta.  

Uczniowi liceum i technikum w przyswojeniu wiedzy z matematyki z zakresu rozszerzonego pomogą znajdujące się w podręczniku między innymi:

  • ćwiczenia – blok zadań dla ucznia, które można realizować na lekcji w trakcie omawianego materiału. Umożliwią one lepsze zrozumienie zagadnień przerabianych na lekcji, a ewentualne niejasności nauczyciel może wyjaśniać na bieżąco;
  • zadania do rozwiązania – bezpo­średnio związane z prezentowanymi zagadnienia w treści lekcji są prze­znaczone do wykorzystania przez nauczyciela w toku lekcji lub jako zadania domowe;
  • przykłady zawierające rozwiązania zadań krok po kroku – przypomną uczniowi omawiany materiał z lekcji i będą wsparciem podczas nauki w domu. Są to zadania wykorzystujące np. dane statystyczne podane w formie wykresów czy tabel, co uczy praktycznego zastosowania poznawanych zagadnień. Przykłady rozwiązywane są kilkoma sposobami;
  • definicje i twierdzenia umieszczone w kolorowych ramkach (uczeń może szybko je odszukać) połączone z przykładami;
  • blok Test na końcu działu zawierający zadania typu maturalnego. Dzięki  niemu uczeń nabiera doświadczenia w rozwiązywaniu zadań maturalnych i skutecznie powtarza omówiony materiał.
okladka podrecznik matematyka zakres rozszerzony liceum technikum
Autorzy: Henryk Pawłowski, Joanna Karłowska-Pik, Bartosz Szumny
numer dopuszczenia MEN – 1043/1/2019

zajrzyj do podręcznika

 
Wszystkie podręczniki zgłoszone do MEN są na końcowym etapie zatwierdzania. Stanowią one jedną ze składowych programu dla szkół ponadpodstawowych przygotowanego specjalnie dla nauczycieli liceów, techników i szkół branżowych I stopnia w związku z Reformą 2019.

Z kolei szybki dostęp do rozkładówek z podręcznika i ciekawostek dostosowanych do toku każdej lekcji, dzięki którym nauczyciel może rozpocząć dyskusję lub twórczą rozmowę oraz lepiej wytłumaczyć omawiane zagadnienia, zapewnia aplikacja na lekcję dla nauczyciela
– nowość na rynku edukacji. Możliwość doboru dodatków w zależności od potrzeb i wiedzy danej klasy oraz gotowość do wyświetlenia materiału w kilka sekund to kluczowe zalety proponowanego rozwiązania.

Zachęcamy do przystąpienia do programu dla szkół ponadpodstawowych, a tym samym do grona nauczycieli inspirujących i angażujących do nauki współczesnych uczniów. Wystarczy wybrać publikacje, z którymi planują Państwo pracę od nowego roku szkolnego, by od września korzystać z rozwiązań Operonu.