Od wielu już lat panuje opinia, że nauka matematyki jest trudna i wymagająca, a przez to opanowaniu tego przedmiotu mogą sprostać tylko „wybrani”. Takie przeświadczenie prowadzi do tego, że przedmiot ten nie jest lubiany przez uczniów. Kolejne reformy przeprowadzane w tym obszarze zdają się tylko pogłębiać ten problem. Na przykład przywrócenie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze nie przyniosło spodziewanych pozytywnych rezultatów…

A przecież „nauczyć się matematyki może każdy. I każdemu [matematyka] jako szkoła logicznego myślenia się przyda. Dobry matematyk bowiem to nie ten, który sprawnie liczy, tylko ten, kto dba  o precyzję wypowiedzi  i wyciąga wnioski” – przekonuje Małgorzata Wanke-Jakubowska w artykule Jeśli nie umiesz matematyki, nie znaczy, że jesteś humanistą opublikowanym na portalu http://wszystkoconaważniejsze.pl.