Ministerstwo Edukacji Narodowej 11 czerwca opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego egzaminu maturalnego. Resort proponuje rezygnację z obowiązku składania wstępnej deklaracji maturalnej. Według MEN nie jest konieczne dwukrotne gromadzenie danych dotyczących planów egzaminacyjnych. Nowe przepisy będą obowiązywać w liceum, technikum oraz w szkole branżowej II stopnia.

 

Proponowane przez MEN zmiany wynikają z potrzeby ujednolicenia przepisów. Prowadzone są prace zmieniające zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego (nowelizacja rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2022 r.) oraz prace dotyczące rezygnacji ze składania wstępnej deklaracji maturalnej przez uczniów (nowelizacja rozporządzenia z 1 września 2017 r.).

Resort edukacji rezygnuje ze wstępnej deklaracji maturalnej

lista wybor uczennica

Już od nowego roku szkolnego nie będzie konieczności dwukrotnego składania deklaracji maturalnej: wstępnej i ostatecznej. Uczniowie tylko raz będą musieli przedstawić, jakie przedmioty zamierzają zdawać na egzaminie.

Resort edukacji wskazuje, że obowiązek składania wstępnej deklaracji maturalnej był uzasadniony, gdy wdrażano nową formułę egzaminu. Wtedy była to nowość. (…) począwszy od 2005 r., kiedy znajomość zasad przeprowadzania tego egzaminu – zarówno wśród zdających, jak i nauczycieli – była mniejsza. Po 20 latach przeprowadzania tego egzaminu dwukrotne gromadzenie przez szkoły danych dotyczących planów egzaminacyjnych zdających nie jest już uzasadnione – podkreśla MEN.
 

Dwie formuły egzaminów oparte na dwóch różnych podstawach programowych  

Ministerstwo przypomina także, że absolwenci techników z dyplomem zawodowym lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu dodatkowego. W takim przypadku ostateczna deklaracja maturalna różni się od wstępnej.

Poza tym w latach szkolnych od 2024/2025 do 2028/2029 wciąż będą przeprowadzane dwa egzaminy maturalne oparte na różnych podstawach programowych kształcenia ogólnego. Wprowadzenie rozwiązania polegającego na składaniu tylko ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie do 7 lutego ujednolici przepisy dla wszystkich uczniów zdających maturę w danym roku. 

 

Źródło:

Projekty nowelizacji rozporządzeń dostępne na https://rcl.gov.pl/ (dostęp: 18.06.2024 r.).