Tylko 0,4 proc. nauczycieli nie dostrzega żadnej wady w rządowym podręczniku, ale aż 16 proc. nie jest w stanie wskazać w nim ani jednej zalety – donosi „Rzeczpospolita”, która zapytała o opinię nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po pierwszym semestrze pracy z Naszym elementarzem

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie dziennika przez agencję SW Research pokazują, że prawie 70 proc. z 1,7 tys. badanych nauczycieli ocenia darmowy elementarz gorzej niż podręczniki komercyjnych wydawnictw dotychczas wykorzystywane. Aż 90 proc. z badanych chce powrotu do poprzedniej sytuacji, kiedy to nauczyciel decydował o wyborze podręcznika. Natomiast 80 proc. uważa, że Nasz elementarz nie jest dostosowany do pracy z sześciolatkami. 21 proc. nauczycieli ocenia publikację bardzo źle, ponad 47 proc. raczej źle, a tylko 1 proc. – bardzo dobrze. Nauczyciele krytykują głównie treści dotyczące edukacji matematycznej.