Kształcenie młodzieży w kierunku zawodów, których jeszcze nie wymyślono, to zadanie karkołomne. Jednak wielu nauczycieli i nauczycielek właśnie to robi w swojej codziennej pracy.

 

Dobry, czyli jaki?

grafika kobieta w pelerynie super moc

Przeżywająca wielki renesans pedagogika korczakowska nadaje kierunek wielu nauczycielom i nauczycielkom. Spoglądanie na uczniów z perspektywy bacznego obserwatora, który raczej wspiera niż ocenia, to z jednej strony nawiązanie do słów słynnego pedagoga, a z drugiej – nowoczesna myśl edukacyjna, zawierająca w sobie ładunek ogromnej mocy. Empatia i relacyjność jako filary dla kompetencji kluczowych, które stanowią kompas wyznaczający cele, to nie tylko puste frazy ze szkoleń motywacyjnych. Wyraźny odwrót od pruskiej szkoły wymagającej karnego słuchania jedynej słusznej racji otwiera drogę dla kreatywności i rozbudzonej ciekawości poznawczej. Nie wiemy, jakie zawody przyjdzie młodzieży wykonywać już za kilka lat, dlatego wyposażenie ich w kompetencje kierunkujące ich na współpracę w duchu życzliwości to jedna z metod zapewnienia im sukcesu. Również słuchanie młodych ludzi i umiejętne adaptowanie się do zmian będą tymi cechami, które są wyjątkowo pożądane w szkole XXI wieku, która po raz pierwszy w historii zamiast wyuczonej wiedzy akademickiej wymaga tak wiele elastyczności i wyobraźni.
 

Przyszłość będzie za moment

Wśród cech dobrego nauczyciela próżno szukać twardych umiejętności, w tym również biegłości w obsłudze narzędzi technologicznych. To raczej zmysł obserwacji, ciekawość świata i ludzi oraz umiejętność elastycznego podejścia do swojego zawodu będzie stawiała nauczyciela na podium. Dowodzą tego od kilku lat organizatorzy konkursu Nauczyciel Jutr@. Współpracująca z Głosem Nauczycielskim Fundacja Orange w tym roku ponownie zaprasza do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Warunki, jakie musi spełniać kandydat do nagrody, zakładają posiadanie wspomnianych wyżej cech. Nauczyciel Jutr@ ma się wykazać:

  • otwartą postawą na prowadzenie zajęć w wykorzystaniem nowoczesnych, angażujących metod, zgodnych z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym;
  • dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych;
  • wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić ciekawsze lekcje dla uczniów i uczennic.

 
Konkurs Nauczyciel Jutr@ to nie tylko doskonała okazja, aby zaprezentować na forum swój warsztat pracy, lecz także dobry pretekst do tego, aby pokazać, jak wiele zaangażowania w swój zawód i mądrej refleksji wykazują nauczyciele i nauczycielki, którym niestraszne dawne kieraty i metody. Ich gotowość podążania za młodym człowiekiem i jego potrzebami, wskazywanie drogi i wspólne jej przeżywanie to najważniejsze wartości w szkole. Zachęcamy do spróbowania swoich sił w konkursie i do promowania nowoczesnej, relacyjnej, mądrej szkoły.

 

Źródło:

1. Magda Mierzwińska, Nauczycielu Jutr@ zgłoś się, EduNews, https://edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/5847-nauczycielu-jutr-zglos-sie (dostęp: 30.05.2022 r.).