W czasie wywiadu ministra edukacji w Radiu Zet słuchacz zapytał o opinię na temat podniesienia progu zdawalności matury do 50%. Szef resortu potwierdził fakt zwiększenia progu zdawalności – sukcesywnie w kolejnych latach. Nie określił jednak jego końcowej wartości. Jakich poziomów dotyczą zmiany? Ile procent punktów będzie musiał mieć uczeń, aby zdać maturę? Kiedy zmiany zostaną prawdopodobnie wprowadzone?

 

Przypominamy zasady obowiązujące na maturze w 2024 r. – uczeń musi przystąpić do:

  • egzaminów z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym i uzyskać min. 30%,
  • egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – nie obowiązuje tu próg zdawalności 30%, wystarczy jedynie podejść do egzaminu,
  • egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka nowożytnego i uzyskać przynajmniej 30% punktów.

 
Te zasady zmienią się w kolejnych latach.

Ostateczne wyniki matury w 2023 r.

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w terminach głównym, dodatkowym i poprawkowym, wynika, że matury nie zdał aż co dziesiąty uczeń. W tym roku egzamin został przeprowadzony w dwóch formułach: formule 2023 dla absolwentów 4-letniego liceum oraz w formule 2015 dla absolwentów 4-letniego technikum.

Egzamin w formule 2023 zdało 94,6% maturzystów, a egzamin w formule 2015 – 81,5% zdających. Łącznie do egzaminu maturalnego ogółem podeszło 254 610 osób i zdało go 227 440 osób (89,3% maturzystów). To oznacza, że egzaminu nie zdało aż 27 170 zdających, czyli 10,7% maturzystów.  

Wyniki znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Podniesienie progu zdawalności matury na poziomie podstawowym

Minister Przemysław Czarnek w rozmowie w Radiu Zet zapowiedział podniesienie progu zdawalności egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Potwierdził, że próg będzie wyższy niż dotychczasowe 30%. Nie określił jednak precyzyjnie ostatecznej wartości.

Oznacza to, że nowy próg zdawalności może oscylować między 30% a 50%. Jak podkreśla serwis INFOR, wartość 50% w dzisiejszych czasach i przy obecnych wynikach egzaminu wydaje się zdecydowanie wysokim progiem. Dlatego wątpliwe jest, żeby w przyszłości uczeń musiał osiągnąć aż 50% punktów, by zdać maturę.

Nowe zasady zdawania matury na poziomie rozszerzonym  

Egzaminu rozszerzonego w 2024 r. nie można nie zdać. Tegoroczni maturzyści, aby zaliczyć maturę, mają obowiązek przystąpić do wybranego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Nie muszą jednak osiągać żadnego progu zdawalności egzaminu.

Reguła ta wkrótce się zmieni. Prawdopodobnie w kolejnych latach próg zdawalności na maturze na tym poziomie zostanie przywrócony.

Termin planowanych zmian na egzaminie maturalnym

Minister podkreślił w wywiadzie, że ułatwienia w poprzednich latach stosowano ze względu na skutki pandemii i edukacji zdalnej. Dlatego w ciągu roku, dwóch, czyli w 2025 r. lub 2026 r., mają być podnoszone progi zdawalności matury.  
 

 

Źródło:

Ministerstwo edukacji podniesie 30% próg zdawalności na maturze podstawowej. Do 35%, 40%, 45%, 50%? Od kiedy?,https://samorzad.infor.pl/sektor/edukacja/6302618,ministerstwo-edukacji-podniesie-30-prog-zdawalnosci-na-maturze-podstawowej-do-35-40-45-50-od-kiedy.html (dostęp: 11.09.2023 r.).