Bezpłatne fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli – to wszystko otrzymają szkoły przystępujące do programu „Ratujemy i Uczymy Ratować. Od roku szkolnego 2024/2025 na zajęciach z wychowawcą uczniowie będą się uczyć, jak udzielać pierwszej pomocy.

 

Jednym z głównych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2024/2025 obranym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest wzmocnienie edukacji zdrowotnej w szkole.

Rozwój kompetencji uczniów w zakresie pierwszej pomocy

Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych uczniowie zaczną zdobywać umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Nauczą się, co konkretnie zrobić, żeby prawidłowo zareagować na nagły wypadek. Obowiązkowa edukacja z zakresu pierwszej pomocy zostanie włączona w zajęcia z wychowawcą. Będą się one obywać w ramach programu WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Jego głównym celem jest kształtowanie w uczniach odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy.

W ramach zajęć uczniowie:

  • poznają zasady udzielania pierwszej pomocy;
  • rozwiną umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
  • zyskają pewność co do własnych umiejętności.

 

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą – podkreślają autorzy programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Kuratorzy oświaty odpowiedzialni za promocję programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”

klasa uczy sie pierwszej pomocy

Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że skieruje do kuratorów oświaty list na temat rozwoju kompetencji ratowniczych uczniów. Zobowiąże w nim kuratorów do zadbania na swoim terenie o pozytywny i sprzyjający klimat w szkołach w kontekście działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

W grudniu 2023 r. szef fundacji WOŚP Jurek Owsiak spotkał się z Barbarą Nowacką, by przedstawić założenia programu i zarekomendować wprowadzenie na stałe nauki udzielania pierwszej pomocy w ramach obowiązku szkolnego.

Otrzymaliśmy list i obietnicę, że w tym roku od września będzie to przedmiot obligatoryjny – przekazał Owsiak na konferencji prasowej.  Zwróciliśmy się dwa, a może trzy tygodnie temu do pani ministry o to, by wprowadzono obowiązkową naukę pierwszej pomocy w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie szkoły podstawowej. My robimy to od 17 lat. Prawie 3 miliony dzieci przeszło nasze kursy pierwszej pomocy – dodał.

Program „Ratujemy i Uczymy Ratować” na stałe w szkołach 

Program fundacji WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest skierowany do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Działa od kwietnia 2006 r. Jak podają organizatorzy, programem zostało objętych już 90 % wszystkich polskich szkół. Blisko trzy miliony dzieci nauczyło się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Szkoły przystępujące do programu otrzymują bezpłatne fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z uczniami.  

 

Źródła:

  1. Działania MEN wspierające naukę pierwszej pomocy w szkołach, https://www.gov.pl/web/edukacja/dzialania-men-wspierajace-nauke-pierwszej-pomocy-w-szkolach  (dostęp: 30.01.2024 r.).
  2. Strona programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac (30.01.2024 r.).