Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą wziąć udział w ankiecie dotyczącej wykorzystania technologii edukacyjnych podczas pandemii COVID-19. Ankieta jest dostępna również
w języku polskim. 

 

baner badanie praktyk nauczycieli

 
Dlaczego warto wziąć udział w badaniu? 

European Schoolnet będący międzynarodową siecią ministerstw edukacji przygotował ankietę online na temat praktyk nauczycieli
i wykorzystania technologii edukacyjnych podczas pandemii COVID‑19.

Celem badania jest zebranie kluczowych informacji na temat technologii edukacyjnych stosowanych przez nauczycieli w czasie pandemii
COVID-19. W ankiecie nauczyciele będą mogli się podzielić własnymi spostrzeżeniami i zaleceniami o napotkanych problemach i rozwiązaniach, jakie przyjęli.

Badanie jest częścią Obserwatorium Scientix, którego celami są pomoc w opracowywaniu i rozpowszechnianiu projektów z zakresu edukacji naukowej oraz dokumentowanie dobrych praktyk  w różnych aspektach edukacji.

Wypełnienie ankiety nie powinno trwać dłużej niż 25 minut.

Kwestionariusz online w polskiej wersji językowej jest dostępny TUTAJ.