Nauka zdalna będzie obowiązywała na wszystkich etapach edukacyjnych do 25 kwietnia. 

 

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 

klasa szkolna na laptopie

Do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Przedszkola i żłobki od poniedziałku będą otwarte. Przywracamy też możliwość uprawiania sportu na otwartej powierzchni –  ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodatkowo będzie możliwe prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Chodzi o udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy i uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – w grupie do 25 osób.

Uczniowie i słuchacze przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia.

 

Źródła:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia,
https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami