Wysokie 11. miejsce zajęła Polska w największym globalnym rankingu OECD, dotyczącym wiedzy uczniów z zakresu matematyki i nauk ścisłych. To szersza ocena standardów edukacji niż badanie PISA. Tym razem OECD wzięła pod uwagę różne międzynarodowe badania – m.in. PISA, TIMMS czy TERCE (test prowadzony w Ameryce Południowej). Dzięki temu w analizie uwzględniono wyniki uczniów z 76 państw świata. 

Dyrektor departamentu edukacji OECD Andreas Schleicher powiedział BBC: „To pierwszy raz, gdy mamy naprawdę globalną skalę pokazującą jakość edukacji. Chodziło nam o to, by więcej państw, nie tylko bogatych, ale i biedniejszych mogło porównywać się ze światowymi edukacyjnymi liderami. Tak łatwiej odkryć, skąd biorą się ich siła lub słabość i co w dłuższej perspektywie ma wpływ nie tylko na edukację, ale i gospodarkę.”

W rankingu dominują Azjaci – zestawienie otwiera Singapur, a cztery kolejne miejsca zajmują: Hongkong, Korea Południowa, Japonia i Tajwan. Najlepsza spośród krajów europejskich jest Finlandia (6. miejsce). Na następnych miejscach znalazły się: Estonia (7), Szwajcaria (8), Holandia (9) i Kanada (10). Polska ma 11. pozycję na świecie, a 5. w Europie. Wielka Brytania jest dopiero na 20. miejscu, a Stany Zjednoczone jeszcze niżej – na 28. miejscu. Dużo gorsze niż w przeszłości wyniki zanotowała Szwecja (35. miejsce). Ranking zamykają państwa z Afryki i Ameryki Środkowej (na 76. miejscu jest Ghana).