Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej stworzyły projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jednym z najważniejszych celów projektu „Szkoła Współpracy" jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji pracy placówki.

Wiemy jak ważna jest współpraca nauczyciela z rodzicami. Wiemy również, że podstawą tej współpracy jest dialog. W drugim numerze Magazynu Nauczyciel-Uczeń piszemy o tym, jak nawiązać prawidłową komunikację z rodzicami dla dobra uczniów i szkoły. Zapraszamy do lektury artykułu „Rodzic w szkole – porzućmy emocje, zacznijmy rozmawiać” autorstwa Aldony Torenc.