W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nabór wniosków rusza 6 września. 

 

„Poznaj Polskę” – szczegóły projektu

Celem projektu „Poznaj Polskę” jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów: przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki:

  • jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowej – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.

 
Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych:

I grupa – klasy I–III ze szkół podstawowych,

II grupa – klasy IV–VIII ze szkół podstawowych,

III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów.

O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) dla dzieci i młodzieży.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy mają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Wszystkie szczegółowe informacje o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” można znaleźć na stronie.

 

Źródło:

MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske--nowe-przedsiewziecie-ministra-edukacji-i-nauki-ustanowione (dostęp 02.09.2021).