Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” wchodzi w fazę pilotażu. To innowacyjne narzędzie wspierające proces edukacji uczniów na wszystkich trzech poziomach edukacyjnych. 

 

Gra edukacyjna o nazwie „Godność, wolność i niepodległość” jest efektem prac interdyscyplinarnego zespołu, powołanego w ramach wieloletniego projektu „Niepodległa na lata 2017–2022″ z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Gra polega na przechodzeniu misji związanych z historią Polski z okresu odzyskania przez Polskę niepodległości. Obecnie na platformie internetowej udostępniono 15 misji z podziałem na 3 poziomy edukacji – wczesnoszkolną, podstawową 4–8 oraz ponadpodstawową. Tematyka projektu jest zgodna z podstawą programową, dzięki czemu z powodzeniem może być wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych.

rysunek jozefa pilsudskiego

Z myślą o edukacji wczesnoszkolnej opracowano 3 misje: „Z wizytą w domu Dziadka”, „Nazywam się Cichociemna – Elżbieta Zawacka – Zo” oraz „Misja małego himalaisty”. Dla starszych uczniów przygotowano po 6 misji. W klasach 4–8 szkoły podstawowej uczniowie mogą zagrać w: „Memory
z Józefem Piłsudskim”, „Odkryj II RP”, „Uwolnij Rudego”, „Odkrywanie historii takiej, jaka była naprawdę”, „Ogórkiem przez PRL”, „Polska współczesna”. Część z misji ma dwa poziomy – podstawowy lub zaawansowany. Misje dla uczniów szkoły ponadpodstawowej to: „Zjednocz Polskę!”, „Poznaj wiele kultur i wyznań II RP”, „Misja szpiegowska”, „Zdemontuj pomnik Stalina!”, „Poznaj życie codzienne
w PRL-u” i „Wehikuł czasu”. Większość czekających na graczy wyzwań to układanki, quizy  i puzzle.

Internetowa gra podzielona jest na strefę gracza, gdzie można podjąć się realizacji misji, i na strefę merytoryczną z dostępem wymagającym podania hasła. W strefie merytorycznej, do której dostęp otrzymają nauczyciele, znajdą się scenariusze lekcyjne ułatwiające prowadzenie lekcji z wykorzystaniem gier.

Podczas testów przeprowadzonych w 30 losowo wybranych szkołach nauczyciele wskazali, że gra jest pomocna w procesie nauczania
oraz w ciekawy i nowatorski sposób kształtuje u uczniów postawy patriotyczne i obywatelskie.

Platforma wchodzi obecnie w fazę pilotażu, który zaplanowany jest na pół roku. Celem jest weryfikacja realizacji założeń projektu, a także jego dalszy rozwój. Szczegółowy plan pilotażu i dodatkowe informacje trafią do szkół w styczniu 2020 r.