Czyj życiorys będziemy szczególnie wspominać w 2023 roku?Patronem roku 2023 będzie Mikołaj Kopernik. Rok Kopernika nawiązuje do obchodzonej w 2023 r. 550. rocznicy urodzin słynnego astronoma oraz 480. rocznicy jego śmierci.Kogo jeszcze i dlaczego Sejm wybrał jako patronów na Nowy Rok?

 

Rok 2023 rokiem Mikołaja Kopernika

ikona 2023 rok

W 2023 roku będziemy obchodzić 550. rocznicę urodzin słynnego astronoma, który był również prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego. Ponadto zajmował się astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. Kopernik jest najbardziej znany jako astronom. Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibus orbium coelestium”, w którym przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co doprowadziło do tzw. przewrotu kopernikańskiego. Mówił o sobie „Nicolaus Copernicus Thorunensis”, podkreślając w ten sposób swoje pochodzenie, swój toruński rodowód. Przypomnienie sylwetki wielkiego uczonego ma na celu „uświadomienie światowych zasług Polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym” – czytamy w uchwale.
 

2023 będzie rokiem… 

W 2023 roku będziemy obchodzić także inne rocznice urodzin: 150. Wojciecha Korfantego, 230. Aleksandra Fredry, a także 220. Maurycego Mochnackiego i 100. Jerzego Nowosielskiego. W listopadzie 2023 r. upłynie 100 lat od śmierci Jadwigi Zamoyskiej oraz 60 lat od śmierci Aleksandry Piłsudskiej. W nowym roku przypada także 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. Sejm podjął uchwałę ustanawiającą 2023 rokiem wspomnianych wielkich Polaków. Będzie to też rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Patronką roku 2023, z racji  100. rocznicy urodzin, będzie także Wisława Szymborska. Szymborska jest autorką trzynastu tomów poetyckich, laureatką Literackiej Nagrody Nobla, została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. Jej wiersze przetłumaczono na ponad czterdzieści języków. 

Na zakończenie pochylmy się nad jej słowami: „Umarłych wieczność dotąd trwa, / dokąd pamięcią się im płaci. / Chwiejna waluta. Nie ma dnia, / by ktoś wieczności swej nie tracił”.

 

Źródła:

  1. Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika, MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rok-2023-pod-patronatem-mikolaja-kopernika (dostęp: 23.11.2022).
  2. Patroni roku 2023, MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/patroni-roku-2023 (dostęp: 23.11.2022).
  3. Kopernik patronem roku 2023, UMK, https://portal.umk.pl/pl/article/kopernik-patronem-roku-2023 (dostęp: 23.11.2022).