Pojęcie innowacji jest obszernie opisywane i definiowane. Dotyczy wielu sfer życia, począwszy od gospodarki – po społeczeństwo czy kulturę. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych, które są powszechnie pożądane, zdaje się być coraz bardziej istotnym tematem. Jak podkreśla szefowa Ministerstwa Rozwoju, powinny być one kształtowane podczas wszystkich lekcji i na wszystkich etapach edukacji.

 

Innowacja może być postrzegana jest jako proces, w efekcie którego dostrzeżona okazja przeradza się w pomysł, a ten znajduje powszechne zastosowanie w praktyce. Innowacje stanowią centrum zainteresowań współczesnych rządów i ugrupowań gospodarczych oraz są postrzegane jako jedna z kluczowych cech organizacji przyszłości. Stanowią one siłę napędową budowania nowych standardów, a ich działalność opiera się na ciągłym generowaniu idei mających w istotny sposób wpłynąć na dalszy rozwój.

kciuki do gówy oraz na tle rysunkow zarowek

Od 3 grudnia 2019 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej uruchomi nabór dla szkół, które chciałyby wziąć udział w projekcie „Szkoła dla Innowatora”. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem projektu jest wypracowanie
i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych
w systemie oświaty oraz przygotowaniu rekomendacji w tym zakresie.

Pierwszy etap projektu będzie realizowany wspólnie z ekspertami krajowymi i zagranicznymi oraz nauczycielami biorącymi udział w pilotażu. W ramach współpracy zaplanowano opracowanie metod nauczania kompetencji proinnowacyjnych, a także materiałów dla uczniów i nauczycieli. W kolejnym etapie zostaną one przetestowane w wybranych szkołach na terenie całego kraju, po odpowiednim przygotowaniu nauczycieli i dyrektorów szkół.

W pilotażu weźmie udział 20 szkół podstawowych, które zgłoszą chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Pierwsze lekcje przeprowadzone
z wykorzystaniem nowych rozwiązań odbędą się w roku szkolnym 2020/2021 w klasach siódmych szkoły podstawowej.

Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2022 r., a jego budżet wynosi blisko 10 mln zł i zostanie sfinansowany ze środków programu Inteligentny Rozwój.

Efektem końcowym będą rekomendacje dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania opracowane na podstawie zebranych doświadczeń i rezultatów pracy. Będą one zawierały propozycje zmian systemowych dotyczących kształtowania kompetencji proinnowacyjnych oraz rekomendacje dla organów prowadzących szkoły.
 

Źródło: gov.pl